In overleg kiest de deelnemer een activiteit die het beste bij hem of haar past”

InsideAut ondersteunt mensen met autisme en een normale tot hoge intelligentie; mensen die ondanks hun verstandelijke begaafdheid als gevolg van hun autisme sociale beperkingen kennen en in een sociaal isolement terecht dreigen te komen; mensen wier psychisch functioneren onder druk staat en voor wie het vertonen van probleemgedrag niet zelden de enige manier van communiceren is. 

InsideAut richt zich in het bijzonder op de ondersteuning van deze mensen. Het kan daarbij zowel om kinderen, jongeren als ouderen gaan. Ook zet InsideAut zich in om partners, ouders, verzorgers en collega-ondersteuners nauw te betrekken bij de ondersteuning.

 

Persoonlijk vind ik dat ik me nu heel goed red, erg actief ben en ook initiatieven kan nemen!
Deelnemer Monita Jansen 38 jaar
Activiteiten Agenda van InsideAut”
7
7 december 2019
Rots & Theater
Vanaf 10:00 tot 12:00 uur
7
7 december 2019
Lunchcafé
Vanaf 12:00 tot 14:00 uur
7
7 december 2019
Tekenen
Vanaf 14:00 tot 16:00 uur
9
9 december 2019
Volwasseneetcafé
Vanaf 15:00 tot 19:30 uur