In overleg kiest de deelnemer een activiteit die het beste bij hem of haar past”

InsideAut ondersteunt mensen met autisme en een normale tot hoge intelligentie; mensen die ondanks hun verstandelijke begaafdheid als gevolg van hun autisme sociale beperkingen kennen en in een sociaal isolement terecht dreigen te komen; mensen wier psychisch functioneren onder druk staat en voor wie het vertonen van probleemgedrag niet zelden de enige manier van communiceren is. 

InsideAut richt zich in het bijzonder op de ondersteuning van deze mensen. Het kan daarbij zowel om kinderen, jongeren als ouderen gaan. Ook zet InsideAut zich in om partners, ouders, verzorgers en collega-ondersteuners nauw te betrekken bij de ondersteuning.

 

Persoonlijk vind ik dat ik me nu heel goed red, erg actief ben en ook initiatieven kan nemen!
Deelnemer Monita Jansen 38 jaar
Activiteiten Agenda van InsideAut”
18
18 november 2019
Volwasseneetcafé
Vanaf 15:00 tot 19:30 uur
18
18 november 2019
Fotografie
Vanaf 19:30 tot 21:00 uur
19
19 november 2019
Jongvolwasseneetcafé
Vanaf 16:00 tot 19:30 uur
21
21 november 2019
Volwasseneetcafé
Vanaf 15:00 tot 19:30 uur