In overleg kiest de deelnemer een activiteit die het beste bij hem of haar past”

InsideAut ondersteunt mensen met autisme en een normale tot hoge intelligentie; mensen die ondanks hun verstandelijke begaafdheid als gevolg van hun autisme sociale beperkingen kennen en in een sociaal isolement terecht dreigen te komen; mensen wier psychisch functioneren onder druk staat en voor wie het vertonen van probleemgedrag niet zelden de enige manier van communiceren is. 

InsideAut richt zich in het bijzonder op de ondersteuning van deze mensen. Het kan daarbij zowel om kinderen, jongeren als ouderen gaan. Ook zet InsideAut zich in om partners, ouders, verzorgers en collega-ondersteuners nauw te betrekken bij de ondersteuning.

 

 

Mededeling InsideAut Coronavirus 24 maart 2020.jpg

Het Spellencafé!
Vanaf maart is er voor deelnemers vanaf 17 jaar om de week op zondag een spellencafé bij InsideAut. Hierbij heb je gelegenheid om spellen van InsideAut te spelen, zelf spellen mee te nemen of een D&D sessie te houden. Zie voor meer informatie 'Actueel'.