“ Activiteiten

CreaCafé

BEKNOPTE BESCHRIJVING:

Het CreaCafé is een (arbeidsmatige) groepsactiviteit voor mensen met autisme en een normale tot hoge intelligentie om te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun talenten en hun omgang met anderen. Bij het CreaCafé werken deelnemers samen aan diverse individuele en/of groepsprojecten waarbij zij van verschillende materialen gebruik kunnen maken. Het gaat daarbij onder meer om de volgende werkzaamheden: boetseren, schilderen, tekenen, naaiwerk, timmeren, et cetera. Deelnemers worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan het bedenken, creëren en vormgeven van voorwerpen, beelden, schilderijen etc. Als onderdeel van de werkzaamheden zal een portfolio gemaakt en onderhouden worden. De mogelijkheden van de individuele deelnemer zullen centraal staan, met als doel zingeving, perspectief en zelfvertrouwen in het dagelijks leven te behouden dan wel te verwerven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOEL:

- Bevorderen van sociale contacten

- Aanleren sociale en communicatieve vaardigheden

- Aanleren van een hobby

- Eigen creatieve vermogens ontdekken en/of aanscherpen

- Structureren en planmatig werken

- Bevorderen van fijne motoriek

- Opdoen van positieve ervaringen

- Anders leren kijken (‘out of the box’ denken)

- Creëren van ruimte voor zelfontplooiing

- Vergroten van zelfinzicht en zelfvertrouwen

 

Elke woensdag van 10.30 tot 14.30 uur, van 18 tot ± 45 jaar .

 

IMG_8075.jpg