“ Ondersteuning

Hoe werken wij?

Individuele en groepsbegeleiding

 

De begeleiding wordt in overleg afgestemd op dat wat iemand nodig heeft. Wij onderscheiden ons in onze aanpak door de bij de deelnemer aanwezige talenten en niet de stoornis centraal te zetten.

 

Het streven

Een kwalitatief goed en vraaggericht aanbod d.m.v. een activiteitenpakket in een veilige, laagdrempelige omgeving.

 

Het middel

Ondersteunende begeleiding:

Neemt de ‘beperking’ voor gegeven en bouwt daarop verder. M.a.w. er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de persoon en er wordt gewerkt aan bevordering en behoud hiervan. De deelnemer houdt de regie, het gaat hierbij om activiteiten die ondersteunen bij structuur en participatie (bv. -aanleren sociale vaardigheden):

- Structureren

- Vrijetijdsbesteding invullen

- Opbouwen/onderhouden contacten

- Aanleren praktische en/of sociale vaardigheden

 

 

 

 

Activerende begeleiding:

Is gericht op het voorkomen van verergering van gedrags- of psychische problematiek. Het omgaan met de gevolgen van een ‘beperking’. De activerende begeleiding vindt plaats d.m.v. inzicht gevende gesprekken en non-verbale communicatie, het oefenen van sociale vaardigheden, het geven van advies, voorlichting en instructie / uitleg over de aard en aanpak van de problematiek. Wij geven met onze ondersteuning mensen handvatten om te kunnen participeren op alle leefgebieden. InsideAut voorziet in die behoefte en wil zich tegelijkertijd onderscheiden in het bestaande zorgaanbod.

 

Om bovenstaande te kunnen realiseren richt de begeleiding zich vooral op het behoud (borgen) en de ontwikkeling van sociale vaardigheden, sociale redzaamheid en emotioneel welbevinden. Het gaat dan onder meer over onderwerpen als communiceren met anderen over eigen behoeften, zich in diverse sociale situaties passend gedragen, keuzes maken, anderen helpen, deelnemen aan activiteiten, grenzen (h)erkennen en aangeven.