“ Organisatie

Missie & Visie

Missie

 

Wij ondersteunen mensen met autisme met een normale tot hoge begaafdheid bij het verwerven van een zelfstandige eigen plek in de samenleving.

 

Aan de basis van InsideAut ligt de overtuiging dat goed samenleven slechts mogelijk is wanneer het gebaseerd is op gelijke kansen voor iedereen, op vertrouwen, verdraagzaamheid, redelijkheid, eenvoud, ruimte en verantwoordelijkheid. Vanuit deze opvatting werkt InsideAut, waarbij zij zich specifiek richt op mensen met autisme en een normale begaafdheid. InsideAut biedt hen een plek waar zij zichzelf kunnen zijn, waar zij mensen met vaak vergelijkbare vragen en ervaringen kunnen ontmoeten; een plek waar de voorwaarden aanwezig zijn om individueel en met elkaar te accepteren, te leren en te groeien.

 

 

 

Visie

 

We streven naar ondersteuning die gericht is op het behoud en - daar waar mogelijk - verbeteren van de kwaliteit van leven.

 

 

We bieden mensen met autisme ruimte en steun op hun pad naar een zo volwaardig mogelijk bestaan. Dat is in onze opvatting een bestaan waarin zij eigen keuzes maken, betekenisvolle relaties aangaan, hun eigen grenzen aangeven, rekening houden met anderen en een eigen, gewaardeerde plaats in de samenleving innemen. InsideAut streeft daarvoor naar een veilige en vertrouwde omgeving, een plek van erkenning en herkenning waar mensen met autisme met humor en met een duidelijke, positieve en open benaderingswijze gesteund worden bij hun ontwikkeling tot zelfbewust en zelfstandig individu. Dat doen we met eerlijkheid, betrokkenheid en deskundigheid.