“ Organisatie

Wie zijn wij?

InsideAut anno nu

We zijn een relatief kleine organisatie waar deelnemers en medewerkers elkaar kennen, waar de drempel laag is en de sfeer informeel. De kleinschaligheid koesteren we. De lijnen zijn kort, de overhead is minimaal en de aandacht ligt volledig op de inhoud van het werk, de contacten met deelnemers.

 

Als InsideAut vinden we het belangrijk dat mensen respectvol met elkaar omgaan, dat mensen serieus worden genomen en elkaar serieus nemen. Wij vinden dat mensen, ongeacht hun mogelijkheden en beperkingen, fundamenteel gelijkwaardig aan elkaar zijn. Bij ons ben je welkom, uit welk hout je ook gesneden bent. We weten dat ieder individu iets anders vraagt. De ondersteuning is daarom, ongeacht de vorm altijd op het individu gericht; op iemand met een naam, met een achtergrond en een eigen verhaal; positief, uitgaande van de mogelijkheden van iemand.

 

We bieden zowel groepsactiviteiten als ambulante ondersteuning. Momenteel geven we een of meer vormen van ondersteuning aan ruim honderd mensen met autisme en een normale tot hoge begaafdheid. 

Kenmerk van de groepsactiviteiten en belangrijke inhoudelijke pijler van InsideAut, is dat de de nadruk niet primair ligt op het contact met anderen maar dat contact met anderen als vanzelfsprekend voortvloeit uit, maar ook noodzakelijk verbonden is met, de activiteit.

 

Evenals bij de groepsactiviteiten, staat ook bij de ambulante ondersteuning de deelnemer als vanzelfsprekend centraal. Aandacht is er onder meer voor het onderkennen van eigen denkpatronen, voor het leren herkennen en begrijpen van het eigen gedrag en de effecten daarvan op de omgeving. Het leren accepteren en in voorkomende situaties samen ontwikkelen en oefenen van ander gedrag kan onderdeel uitmaken van de ambulante ondersteuning. De ondersteuning richt zich primair op de deelnemer maar altijd in relatie tot de sociale context (partner, gezin, ouders, werk, school, buren) waarin hij of zij zich beweegt.

 

Bij InsideAut staat de kwaliteit van de ondersteuning van deelnemers voorop. Daar zijn we voor. We hebben met elkaar een manier van werken ontwikkeld die deelnemers verder helpt. Die manier of manieren zijn niet beschreven of voorgeschreven en dat gaan we ook niet doen. We zouden daarmee de ruimte voor spontaniteit, initiatief, ontwikkeling en creativiteit beknotten. Dat willen wij nadrukkelijk niet.