“ Activiteiten

Fotografie

BEKNOPTE BESCHRIJVING:

In een groep leer je meer over fotografie. Elke bijeenkomst is aan de hand van een thema, waarbij je kennis krijgt aangereikt, maar ook gaat oefenen. Ook kun je thuis gaan oefenen, zodat in de volgende bijeenkomst deze foto’s bekeken kunnen worden en je elkaar tips kunt geven. De fotografie wordt gegeven door professionele ondersteuning.

 

 

 

DOEL:

- Bevorderen van sociale contacten;
- aanleren sociale vaardigheden;
- vrijetijdsinvulling;
- aanleren van een hobby.

 

Op maandag van 19.30 tot 21.00 uur, één keer in de twee weken.