“ Ondersteuning

Inhoudelijke ondersteuning

InsideAut stelt zich ten doel om vraaggerichte en competentiegerichte ondersteuning te bieden aan mensen met autisme, zowel individueel als in groepsverband.
Wij willen voorzien in een behoefte aan ondersteuning binnen de doelgroep en de mensen daar omheen.

Wij onderscheiden ons in onze aanpak door activiteiten als middel te gebruiken om sociale vaardigheden aan te leren. Voor de deelnemer is de activiteit in eerste instantie het doel. Voor ons, als ondersteuners is de activiteit niet meer dan een middel; voor deze doelgroep het middel bij uitstek. 
Bij iedere activiteit van InsideAut werkt een volwassen vrijwilliger met autisme mee die zijn talent op die betreffende activiteit in zet. 

"InsideAut werkt vanuit het talent en niet vanuit de stoornis".

De ondersteuning vanuit InsideAut is gericht op ontwikkeling, versterking en verankering van:

•  Sociale redzaamheid en emotioneel welbevinden;

•  interpersoonlijke relaties en onbegrepen gedrag; 
•  materieel welbevinden; 
•  persoonlijke ontplooiing; 
•  bewegen en verplaatsen; 
•  zelfbepaling; 
•  sociale inclusie; 
•  rechten. 
 

Het functioneren van mensen met autisme is het resultaat van de balans tussen:

•  De eisen en verwachtingen van de omgeving;
•  de mogelijkheden en beperkingen van de persoon in elk van de acht

    bovenstaande gebieden; 
•  de ondersteuning die een persoon ontvangt. 
 

ZIE VERDER: "Inhoudelijke ondersteuning" in het menu hierboven onder ONDERSTEUNING.