“ Organisatie

Historie

Oorsprong InsideAut

Van initiatief tot organisatie

De geschiedenis van InsideAut wordt gedomineerd door één persoon: Carola Zwartjes. Zo nadrukkelijk als het hier nu staat zou zij het zelf nooit gezegd of geschreven hebben. Dat was niet haar stijl. Carola was weliswaar een vrouw die duidelijk ergens voor stond, maar bij voorkeur niet op de voorgrond. Het ging niet om haar, het ging om andere, belangrijkere zaken. Desondanks was zij, als bedenker en oprichtster, het gezicht van InsideAut. InsideAut werd altijd als vanzelfsprekend verbonden aan Carola en Carola werd net zo vanzelfsprekend gekoppeld aan InsideAut. Op 31 oktober 2017 eindigde dat abrupt met haar overlijden. Carola was toen 58 jaar.

 

Op het terrein van de ondersteuning aan mensen met autisme en een normale begaafdheid was Carola vanaf de jaren negentig een van de pioniers. Zij heeft voor hen een veelheid aan activiteiten ontwikkeld. Dit vanuit de overtuiging dat voor deze doelgroep een adequaat aanbod ontbrak terwijl er wel een grote behoefte bestond. In eerste instantie in haar vrije tijd heeft zij zich hier op basis van een grote betrokkenheid en overtuiging steeds sterk voor gemaakt. Dit resulteerde begin 2000 in de oprichting van de stichting MagicMaker. De naam kwam voort uit één van de belangrijkste activiteiten toentertijd, het goochelen. Menno, haar partner was semi-professioneel goochelaar. Samen traden ze ook op, gaven ze presentaties en workshops. Daar waar goochelen op zichzelf al iets magisch is, bleek het tevens een verrassend goed middel om ook andere voor onmogelijk gehouden, “magische” effecten te realiseren.

 

 

Aangetrokken door het onverklaarbare was het voor mensen met autisme en een normale begaafdheid een manier om in contact te komen, iets te leren, iets te presenteren, samen te werken en een succes te ervaren. Het ging met andere woorden niet om het goochelen. Goochelen was vooral een middel om andere (hogere) doelen te bereiken.

Ondanks het succes van MagicMaker ontbrak het aan de tijd en aan een goede organisatorische basis om deze activiteiten verder uit te kunnen bouwen. Esdégé Reigersdaal heeft Carola in 2007 de mogelijkheid geboden om haar inspanningen van een degelijke basis te voorzien en deze breder te ontwikkelen.

 


Na drie jaar deel uitgemaakt te hebben van Esdégé-Reigersdaal werd in 2010 in goed overleg besloten om de stap terug naar zelfstandigheid te zetten. De activiteiten werden ondergebracht in de in 2010 door Carola en Menno nieuw opgerichte Stichting InsideAut. De stichting werd tevens uitgebreid met Frank van Herpen hetgeen een welkome aanvulling betekende. Met het huren van het pand aan de Wageweg in Alkmaar had de stichting ook een accommodatie waar meerdere activiteiten onder één dak plaats konden vinden. Het goochelen had ondertussen plaatsgemaakt voor diverse andere activiteiten. Naast eetcafés, werd er fotografie, filosofie, theater, karate, presentatie en denksport als activiteit aangeboden. Voor al deze activiteiten gold dat het uiteindelijk niet om de activiteit ging maar dat deze, evenals het goochelen eerder, vooral een middel waren om al doende te werken aan het verder ontwikkelen van onder meer sociale vaardigheden, onderlinge contacten, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en durf.