“ Activiteiten

Heb jij dat nou ook?

BEKNOPTE BESCHRIJVING:

Heb jij dat nu ook, is een inzicht gevende praatgroep om fysieke triggers, angsten, (dwang)gedachten maar ook, nieuwe gedachten, filosofische denkbeelden en dergelijke te delen, te bevragen, ter sprake te brengen.

Een praatgroep waarin men elkaar uitdaagt een mening te vormen, ervaringen te delen, open te staan voor argumenten van een ander, luisteren, doorvragen, in een veilige setting mogen vragen, durven bespreken.


Op dit moment is er een vrouwengroep op vrijdag van 13.30 tot 15.00 uur, één keer in de twee weken.

 

 

 

 

 

 

 

 

DOEL:

- Angstreductie

- Sociale- en communicatieve vaardigheden

- Emotieregulatie

- Zelfbewustzijn

- Vrijetijdsinvulling, uitbreiding interesse en hobby

- Lotgenotencontact

- Vergroten van zelfinzicht en zelfvertrouwen

- Erkenning en herkenning

 

Ik ook!!.jpg