“ Ondersteuning

Inhoudelijke ondersteuning

De inhoudelijke gebieden waar de ondersteuning van InsideAut zich op richt zijn in het kort als volgt te beschrijven:

Ontwikkeling

We richten ons daarbij op zowel de motorische, sensorische, cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Opvoeding en probleemgedrag

Het ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot eigen gezondheid, veiligheid, eigen keuzen maken, communicatie over en met leerkrachten, medeleerlingen en de overgang van school naar werk. 

Huiselijke activiteiten;  sociale redzaamheid

Dit betreft activiteiten als het bereiden van maaltijden, schoonmaak en onderhoud, zorg voor hygiëne, gebruik van huishoudelijke apparaten en ontspanningsactiviteiten binnenshuis of in een veilige setting. 

Leven in de lokale samenleving;  bewegen en verplaatsen

Hierbij kan het onder meer gaan over het gebruik maken van transport, van openbare gebouwen en diensten, winkelen.  

Werken

Hierbij is er aandacht voor het verkrijgen van werk en werkaanpassingen, het leren van specifieke vaardigheden in verband met het werk, communicatie over en weer met collega’s, communicatie over en weer met coaches en leidinggevenden, taken afmaken, hanteren van veranderingen in het werk, hulp leren inroepen bij problemen, gebruik maken van adviezen en bijvoorbeeld vakbondsdiensten. 

 

 

Gezondheid en veiligheid

Hierbij richt de aandacht zich op de toegang tot gezondheidszorg, medicijnen nemen, vermijden gezondheidsrisico’s, bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid, hulp inroepen, gezond voedingspatroon aanhouden en het communiceren met professionele hulpverleners. 

Gedrag; onbegrepen gedrag

Hierbij wordt ingezoomd op het aanleren van specifieke vaardigheden of gewoonten, beslissingen nemen en keuzes maken, initiatief nemen, persoonlijke voorkeuren kenbaar maken, grenzen leren (h) erkennen en aangeven, zich in diverse sociale situaties passend gedragen, beheersen van boosheid en agressie, leren hoe een doel te bereiken, verkrijgen van (gedrags-) behandelingen 

Sociale activiteiten; sociale redzaamheid

De nadruk ligt hierbij op het contact met familieleden, deelnemen aan ontspanningsactiviteiten, aangaan en hanteren van intieme en seksuele relaties, vrienden maken en houden, communiceren met anderen over eigen behoeften, communiceren, anderen helpen 

Behartigen van de eigen belangen

Het gaat hierbij over het opkomen voor zichzelf en voor anderen, omgaan met geld, bescherming tegen uitbuiting en misbruik, gebruikmaken van rechten en uitoefenen van verantwoordelijkheden, inroepen van rechtshulp en het gebruik maken van bankdiensten.