“ Ondersteuning

Inhoudelijke ondersteuning

De diversiteit aan ondersteuningsmogelijkheden en activiteiten bij InsideAut is groot. De inhoudelijke basis waarvan uit gewerkt en gekeken wordt is echter degelijk en samenhangend. De inhoudelijke ondersteuning is gericht op de volgende gebieden:

‚ÄčOntwikkeling

We richten ons daarbij op zowel de motorische, sensorische, cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling van deelnemers.

Sociale activiteiten en sociale redzaamheid

De nadruk ligt hierbij op het contact met familieleden, deelnemen aan ontspanningsactiviteiten, het aangaan en hanteren van intieme en seksuele relaties, vrienden maken en houden, het communiceren met anderen over eigen behoeften, anderen kunnen helpen, samenwerken.

Huiselijke activiteiten & zelfredzaamheid

Dit betreft activiteiten als het bereiden van maaltijden, schoonmaak en onderhoud, zorg voor eigen hygiëne, gebruik van huishoudelijke apparaten en ontspanningsactiviteiten binnenshuis of buitenshuis in een veilige setting.

Opvoeding en probleemgedrag

Hierbij gaat het onder meer om leren lezen, schrijven, tellen, het ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot eigen gezondheid, veiligheid, eigen keuzen maken, communicatie over en weer met leerkrachten, medeleerlingen en de overgang van school naar werk.

Gedrag en onbegrepen gedrag

Hierbij wordt ingezoomd op het aanleren van specifieke vaardigheden of gewoonten, beslissingen nemen en keuzes maken, initiatief nemen, persoonlijke voorkeuren kenbaar maken, zich in diverse sociale situaties passend gedragen, beheersen van boosheid en agressie, leren hoe een doel te bereiken, verkrijgen van (gedrags-)behandelingen

Leven en bewegen in de lokale samenleving

Hierbij kan het onder meer gaan over het gebruik maken van transport, van openbare gebouwen en diensten, winkelen. 

Werken

Hierbij is er aandacht voor het verkrijgen van werk en werkaanpassingen, het leren van specifieke vaardigheden in verband met het werk, communicatie over en weer met collega’s, communicatie over en weer met coaches en leidinggevenden, taken afmaken, hanteren van veranderingen in het werk, ondersteuning leren inroepen bij knelpunten, gebruik maken van adviezen van anderen.

Gezondheid & veiligheid

Hierbij richt de aandacht zich op de toegang tot gezondheidszorg, medicijnen nemen, vermijden van gezondheidsrisico’s, bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid, hulp inroepen, gezond voedingspatroon aanhouden en het communiceren met professionele hulpverleners.

Behartigen van de eigen belangen

Het gaat hierbij over het opkomen voor zichzelf en voor anderen, omgaan met geld, bescherming tegen uitbuiting en misbruik, gebruikmaken van rechten en uitoefenen van verantwoordelijkheden, inroepen van rechtshulp en het gebruik maken van bankdiensten.