“ Activiteiten

Volwassenen Eetcafé

BEKNOPTE BESCHRIJVING:

Met een groep mensen die allen een vorm van autisme hebben wordt er samen gegeten. Er wordt samen beslist wat er wordt gegeten en de boodschappen worden samen gedaan. Naast het eten is er ook altijd ruimte voor een gesprek en/of een gezamenlijke activiteit.

 

Op maandag, donderdag en vrijdag van 14.30 tot 19.30 uur.

Leeftijd: Vanaf +/- 20 jaar.

 

DOEL:

- Stimuleren en onderhouden van sociale contacten.
- Opdoen van positieve ervaringen waardoor zelfvertrouwen wordt

  vergroot.
- Vrijetijdsinvulling.