“ Activiteiten

Jongvolwasseneetcafé

BEKNOPTE BESCHRIJVING:

Bij het jongvolwassen eetcafé wordt op een ontspannen manier, maar met een vaste structuur, gewerkt aan de zelfstandigheid. Er wordt individugericht gewerkt, dus er wordt gericht gekeken en geluisterd naar de individuele behoefte van deelnemers. Naast het koken worden er ook (ontspannende) activiteiten geboden.

Naast de zelfstandigheid, ligt het accent ook op het werken aan eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Ook worden eens in de paar weken met de deelnemers na het eten thema's, ethische en morele kwesties, besproken. Daarbij wordt er altijd, direct of ondirect een koppeling gemaakt naar autisme: wat betekent dit; is dit anders voor mensen met autisme; wat helpt of hindert; hoe zou je daar mee om kunnen gaan?

 

Op dinsdag van 16.00 tot 19.30 uur.

Leeftijd: Vanaf 18 jaar.
 

DOEL:

- Genieten en leren omgaan met leeftijdsgenoten.

- Sociale contacten opbouwen en onderhouden.

- Eigen initiatief

- Structureren en planmatig werken.

- Zelfstandigheidtraining, bijv. leren budgetteren, boodschappen doen,

  koken.

- Psycho-educatie, zelfreflectie/inzicht