“ Ondersteuning

Therapeutische doelen

De verschillende activiteiten en trainingen die InsideAut biedt kennen een aantal onderliggende therapeutische doelen. In het volgende schema hebben we deze doelen ondergebracht in drie niveaus, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen fysieke en psychosociale doelen.

De volgende drie niveaus kunnen we onderscheiden:

MIJ - niveau - Op dit niveau gaat het voornamelijk om het individuele nut
JIJ  - niveau - Hier ligt de nadruk op het één op één contact met de ander
WIJ - niveau - Op dit niveau staat het contact binnen een groep voorop. 

 

THERAPEUTISCHE_DOELEN_OP_3_NIVEAUS.jpg