“ Organisatie

Historie

De geschiedenis van InsideAut wordt gedomineerd door één iemand, één vrouw; Carola Zwartjes. Zo nadrukkelijk als het Carola aangepast_.jpghier nu staat zou zij het zelf nooit gezegd of geschreven hebben. Dat was niet haar stijl. Carola was weliswaar een vrouw die duidelijk ergens voor stond, maar bij voorkeur niet op de voorgrond. Het ging niet om haar, het ging om andere, belangrijkere zaken.
Ondanks de uitgesproken wens om op de achtergrond te blijven was zij het gezicht van InsideAut. InsideAut werd altijd als vanzelfsprekend verbonden aan Carola en Carola werd net zo vanzelfsprekend gekoppeld aan InsideAut. 
Op 31 oktober 2017 eindigde dat abrupt met haar overlijden. Carola was toen 58 jaar.

Ontstaan

Op het terrein van de ondersteuning aan mensen met autisme en een normale begaafdheid was Carola vanaf de jaren tachtig een van de pioniers in Noord-Holland. Zij heeft voor deze doelgroep een veelheid aan activiteiten ontwikkeld. Dit vanuit de overtuiging dat voor hen een adequaat aanbod ontbrak terwijl er wel een grote behoefte bestond. In haar vrije tijd heeft zij zich hier op basis van een grote betrokkenheid en overtuiging steeds sterk voor gemaakt. Het ontbrak haar in eerste instantie echter aan de middelen en aan een goede organisatorische basis om deze activiteiten uit te kunnen bouwen. Esdégé-Reigersdaal heeft haar in 2007 de mogelijkheid geboden om haar inspanningen van een degelijke basis te voorzien en deze verder uit te bouwen. 

 

Na drie jaar Esdégé-Reigersdaal werd in 2010 in goed overleg besloten om de stap naar zelfstandigheid te zetten. De activiteiten die onder de vleugels van Esdege-Reigersdaal verder waren ontwikkeld werden ondergebracht in de in 2007 door Carola en haar echtgenoot opgerichte Stichting InsideAut. Met het huren van het pand aan de Wageweg in Alkmaar had de stichting ook een accommodatie waar meerdere activiteiten onder één dak plaats konden vinden. Naast eetcafé’s, werd er onder meer fotografie, filosofie, theater, presentatie en denksport als activiteit aangeboden.

Drijfveer

Zowel in haar privé als in haar werk heeft Carola aan de lijve ondervonden wat mensen met autisme en een normale begaafdheid te verduren kunnen krijgen wanneer zij antwoord proberen te vinden op hun vragen. De vaak eindeloze gang langs artsen, psychologen en psychiaters; de pogingen om middels medicatie of therapie onbegrepen gedrag te corrigeren; iemand voor gek verklaren omdat iemand anders is; het voorbijgaan aan talenten van mensen… het was haar een doorn in het oog. Het kon anders. Het moest ook anders.

Ervaring

Als docente maar ook als ondersteuner van randgroepjongeren en mensen met een verstandelijke beperking had ze ervaren dat er altijd meerdere wegen zijn waarlangs je met mensen in contact kunt komen en mensen kunt leren kennen. Je kon nog weleens voor aangename verrassingen komen te staan. Het is belangrijk dat je echt in contact wilt komen, dat je door diagnoses heen mensen blijft zien en dat je soms andere dan de gangbare wegen durft te bewandelen. Oprechte betrokkenheid, aandacht, lef en creativiteit. Daar gaat het om. 

Kennis

Niet alleen de ervaring, alhoewel die een belangrijke rol speelt, maar ook het vergaren, onderhouden en vergroten van kennis is vanaf het prille begin van groot belang geweest. Het gaat dan om kennis van de doelgroep, kennis van vele uitingsvormen van autisme en kennis van de vele opvattingen over diagnose en behandeling. Voor het vergaren, onderhouden en vergroten van kennis is het simpelweg delen van kennis een relatief eenvoudige en effectieve manier. Onbevangen en niet gehinderd door een idee van competitie heeft Carola dit altijd gedaan. Het heeft niet alleen geleid tot een groot netwerk maar ook tot diverse samenwerkingsverbanden.

InsideAut

Het zijn de energie, de betrokkenheid, de kennis en de vele ervaringen die uiteindelijk zijn samengevallen. Carola Kantoor Z_W.jpg
Stap voor stap, vallend en weer opstaand heeft dat geleid tot een manier van kijken en manier van werken die uiteindelijk het fundament vormt van de stichting InsideAut. Een stichting die zonder Carola nooit zou hebben bestaan.

 

Tot op de dag van haar overlijden was zij bezig aandacht te geven, anderen aan te sporen en vertrouwen te geven. Ze was altijd bezig verder te denken dan vandaag, bezig met het ontwikkelen van ideeën, het leggen van contacten, het overdragen van haar kennis en inzichten; het delen van haar eigen wijsheid. 
Vol van leven is zij overleden.

 

Voor de medewerkers en deelnemers van InsideAut blijft zij een bron van inspiratie en creativiteit. Uiteraard zal het op onderdelen anders gaan. Maar altijd in de geest van Carola.

Ze is nooit ver weg.